Ochrana osobních údajů

Informace o návštěvnících webových stránek Printuj.cz jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré údaje získané od návštěvníků využíváme výhradně pro interní potřebu společnosti 100R s.r.o., která je provozovatelem portálu Printuj.cz a zásadně neposkytujeme je třetím osobám. Nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.


U registrovaných zákazníků ukládáme Vaše fakturační údaje a informace o obchodních transakcích. Uložená data jsou zabezpečena proti zcizení a neoprávněné manipulaci.